Klimatsmart mat

ART DIRECTOR & GRAPHIC DESIGNER / SANTTU OJA
PROJECT MANAGER / JUULI ASCHAN 
CLIENT / YLE 

Klimatsmart mat is an informative package about sustainable grocery shopping. It is published by Yle in a webstory format. The totality consists of twelve parts that each focus on a different grocery store department. Klimatsmart mat provides information about responsible food shopping while simultaneously aims to spread interest in the fight against climate change.

Klimatsmart mat on Ylen webstory-formaatissa julkaisema tietopaketti vastuullisesta elintarvikkeiden kuluttamisesta. Kokonaisuus rakentuu kahdestatoista osasta ja jokainen osa syventyy yhteen ruokakaupan osastoon. Klimatsmart mat tarjoaa tietoa vastuullisesta kuluttamisesta ja pyrkii samalla levittämään kiinnostusta ilmastonmuutoksen torjuntaan. 

 

Projektin visuaalinen suunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä Ylen journalistin kanssa. Suunnittelussa keskityttiin erityisesti webstory-formaatin toimivuuteen ja lukukokemuksen sujuvuuteen. Ystävällinen visuaalinen ilme tarjoaa mieleenpainuvan kokemuksen ja tukee viestin sisäistämistä.

Lähdimme Ylen kanssa luomaan informatiivista webstory-kokonaisuutta vastuullisesta elintarvikkeiden kuluttamisesta. Suunnittelija toteutti projektin tiiviissä yhteistyössä Ylen journalistin kanssa. Kattava kokonaisuus käsittää kaksitoista 9–15 sivuista storya, joissa yhdistyy tekstiä ja havainnollistavaa grafiikkaa. Projektin ohessa julkaistaan artikkeli, joka esittää samat tiedot perinpohjaisesti lähdemateriaalien kanssa. Ruotsinkielisen kokonaisuuden julkaisupäivä on 24.01.2022 ja suomenkielinen versio julkaistaan myöhemmin samana keväänä. 

 

Toimeksiantona oli suunnitella kokonaisuuden visuaalinen tyyli ja tuottaa tarvittavat graafiset elementit tukemaan tekstisisältöjä. Ylen aiemmissa vastaavissa julkaisuissa on käytetty lähinnä valokuvia ja yksinkertaisia diagrammeja. Tällä kertaa toivottiin jotain visuaalisesti erilaista. Web story-formaatti on Ylelle melko uusi, joten toiveena oli samalla kartoittaa millaisia uusia mahdollisuuksia formaatti voisi tarjota. 

Suunnittelija lähestyi toimeksiantoa miettimällä tämän projektin graafisten elementtien roolia ja infografiikan tarpeellisuutta. Infografiikan olennaisin tehtävä on selkeyttää asioita joiden verbaalinen esittäminen on haastavaa. Klimatsmart matin viesti perustuu pohjimmiltaan tilastoihin, mutta statistiikan sijaan olennaisin viesti on nostaa tietoisuutta kulutustapojemme vaikutuksesta ympäristöön.

 

Infografiikan sijaan päätettiin käyttää visuaalisen tilan emotionaaliseen viestimiseen sekä kiinnostuksen herättämiseen. Perinteisen uutiskuvan sijaan pyrittiin leikkisään ja empaattisesti miellyttävään ilmeeseen. Ilmastonmuutos aiheena herättää ihmisissä ahdistusta ja hämmennystä, joten projektin journalistin kanssa haluttiin tarjota konkreettisia ja selkeitä työkaluja asian käsittelemiseen. Tältä kannalta on myös tärkeää, että sisältö on visuaalisesti ystävällinen eikä pelota lukijaa pois tärkeän asian ääreltä.

Suunnittelija päätyi tekemään jokaiselle sivulle oman kuvituksen, jonka tehtävänä on keventää julkaisua ja ohjata lukemista. Kuvitukset viittaavat sivun tekstiin ja ilmaisevat onko käsiteltävä aihe esimerkiksi kannustettava, positiivinen tai negatiivinen. Kuvitukset helpottavat tekstin mieleen painumista ja tekevät projektin jakamisesta sosiaalisessa mediassa houkuttelevampaa. 

 

Uniikkeja kuvituksia on yhteensä 110. Toteutin kuvitukset 3D-grafiikkana tekniikan joustavuuden ja toistettavuuden vuoksi. Visuaalinen ilme on piirrosmainen ja sen tarkoitus on keventää lukijan kokemusta ja tarjota turvaa. Kuvitukset ovat animoituja, joten ne elävöittävät julkaisua entisestään. Animoitujen grafiikoiden käyttäminen story formaatissa myös auttaa hahmottamaan milloin sisältö latautuu oikein. 

 

Kuvituksiin upotettiin visuaalisia merkkejä, joilla ilmaistaan abstrakteja ja vaikeasti kuvitettavia asioita. Esimerkiksi jääpalat edustavat pakastettua ruokaa, mustat savupilvet epäekologista tuotetta ja kruunu ilmastoystävällistä valintaa.